Algemeen:

 • Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Nijman kickboxing.
 • Bij inschrijving voor de trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Nijman kickboxing behoud zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van de algemene voorwaarden.
 • De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.
 • Zorg dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
 • U dient iedereen met respect te behandelen.
 • Trainingen dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, gebeurd dit niet? Dan word er 50% in rekening gebracht van de kosten.
 • Het is verboden om de trainingsruimte met schoenen te betreden.

Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter

 • Bezoek van de ruimte van Nijman kickboxing is geheel op eigen risico.
 • De sporter neemt op eigen risico deel aan de trainingen.
 • Nijman kickboxing aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter en/of bezoeker.